Opis produktu

Opis produktu

summary

 

Produkt INNOMAKE został zaprojektowany po to, by poprawiać jakość codziennego życia ludzi niewidomych i niedowidzących oraz osób niepełnosprawnych ruchowo i w podeszłym wieku, a także by ułatwiać pracę służb ratowniczych.

Podczas poruszania się użytkownika, but wykrywa zarówno przeszkody znajdujące się przed nim, jak i te znajdujące się pod niewielkim kątem od niego. Wbudowany wewnątrz buta system ostrzegawczy składa się z czujników odległości i jednostki sterującej/przetwarzania/ procesora, co pozwala użytkownikowi wybrać rodzaj otrzymywanej informacji zwrotnej tj. sygnał dźwiękowy, wizualny lub wibrację . Komunikat dźwiękowy jest dostarczany za pomocą słuchawek przewodnictwa kostnego, wykorzystujących opatentowaną technologię bezpośredniej transmisji dźwięku przez kości policzkowe do ucha wewnętrznego. Intensywność komunikatu tak, jak jego i rodzaj można regulować za pomocą specjalnego modułu lub telefonu komórkowego.

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w pozostałych podkategoriach w menu.

Selection of shoes with obstacle detection